ESTUDI D'ARQUITECTURA            
qui som
projectes
en curs
col·laboradors
contacte
 
Montse
 
Jaume
 
Sònia
 
Cristina
Arquitecta
 
Arquitecte Tècnic
 
Administració
 
Administració
             
Joan
 
Dani
 
Marc
 
Marta
Arquitecte Tècnic
 
Delineant
 
Arquitecte
 
Arquitecta
 

Volums- estudi d’arquitectura és un equip de professionals format per arquitectes, arquitectes tècnics i delineants que des del 1990 han portat a terme més de 2.000 projectes principalment d’habitatges, principalment a La Garrotxa.

Realitzem un servei integral i personalitzat, a mida de cada client, des del disseny, la coordinació i gestió d’unes claus en mà que inclou l’assessorament tècnic i urbanístic, així com la tramitació i gestió amb les administracions.

Apostem per  trobar  les millors solucions constructives, ecològiques i eficients que s’adeqüin al màxim a les necessitats i requeriments de cada client, aplicant les noves tecnologies i materials. Utilitzem tant els sistemes constructius tradicionals (ceràmica, pedra, formigó) com els pre-industrialitzats (panells de fusta contralaminada, de formigó prefabricat o els sistemes modulars d’acer).

Realitzem projectes d’obra nova, rehabilitacions, reformes i ampliacions d’habitatges unifamiliars, plurifamiliars, masies, cases de turisme rural, pisos, locals comercials, oficines i naus industrials, així com de piscines, espais exteriors i jardins.

Posem al dia els habitatges, edificis d’habitatges i locals comercials, adequant-los a les necessitats actuals. Millorem la qualitat i el confort dels espais interiors; rehabilitem les façanes; afavorint l’estalvi energètic amb l’addició d’aïllaments tèrmics i acústics, la substitució dels tancaments i la incorporació de sistemes de climatització i producció d’aigua calenta sanitària energèticament eficients, utilitzant les diverses energies renovables; millorem l’accessibilitat amb la col·locació d’ascensors i/o plataformes elevadores, i renovem les diverses instal·lacions i els sistemes de climatització perquè siguin al màxim d’eficients.

Tanmateix fem inspeccions tècniques d’edificis (ITE), cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, plans de manteniment d’edificis d’habitatges i gestionem l’aplicació d’aquests, a més d’informes pericials, dictàmens i valoracions.

Oferim un assessorament tècnic, urbanístic, registral i cadastral. Finalment, dins l’àmbit de l’urbanisme redactem plans de millora, polígons d’actuació urbanística i realitzem projectes d’urbanització.

L’objectiu bàsic i primordial continua essent l’avalat al llarg dels anys: fer feliços als nostres clients, fent realitat, donant forma i vida als seus somnis, ajudant-los i guiant-los en tot el procés per crear i transformar espais per estar i viure millor; dissenyant projectes a mida, oferint un servei totalment personalitzat, professional i rigorós. 

A Volums – estudi arquitectura us escoltem, acompanyem i guiem durant tot el procés fins a trobar la solució més eficient i sostenible, la que millor s’adapta i satisfà els vostres requeriments i necessitats. Tenim molt clar que el resultat final ha de ser el reflex de la vostra manera de ser i viure.

 

C/Lorenzana, 24, baixos -- Olot -- La Garrotxa (Girona) -- volums@volums.cat -- Tel. 972 27 62 67 --